Een kinder­coach voor het hele gezin

Ik bied laag­drempelige hulp aan kinderen, jongeren (van 6 tot 18 jaar) en ouders als het even wat moei­lijker gaat met de op­voeding, het ge­drag of de ont­wikkeling van een kind.

Ver­trekkend vanuit de kwaliteiten en talenten van het kind, stippel ik samen met het kind en de ouders een ge­past traject uit.

Kinder- en gezinscoach Martine profielfoto

Ik bied laag­drempelige hulp aan kinderen, jongeren (van 6 tot 18 jaar) en ouders als het even wat moei­lijker gaat met de op­voeding, het ge­drag of de ont­wikkeling van een kind.

Ver­trekkend vanuit de kwaliteiten en talenten van het kind, stippel ik samen met het kind en de ouders een ge­past traject uit.

- Martine

Ik bied laagdrempelige hulp aan kinderen, jongeren en ouders als er een hulp­vraag is over de op­voeding, het gedrag of de ont­wikkeling van een kind.

Als kinder- en gezins­coach bied ik kinderen en jongeren (van 6 tot 18 jaar) onder­steuning wanneer het even moei­lijker gaat. Ver­trekkend vanuit de kwali­teiten en talenten van het kind, stippel ik samen met de ouders en het kind een gepast traject uit. De focus ligt hier­bij op per­soon­lijke beg­eleiding en het ont­wikkelen van zelfvertrouwen, zodat kinderen men­taal en sociaal sterker in het leven staan.

Ik betrek ouders nauw in het traject, zodat zij ook weer het nodige zelf­ver­trouwen én de ge­paste hand­vaten krijgen om hier thuis mee aan de slag te gaan.

Kinder- en gezinscoach Martine profielfoto

Waar kan ik mee helpen?

Hoe herken je het? Je kind: 

 • praat negatief over zichzelf  
 • vraagt veel bevestiging  
 • heeft moeite met kritiek  
 • heeft moeite om voor zichzelf op te komen  
 • vindt het moeilijk om complimenten te ontvangen  
 • heeft vaak buikpijn, hoofdpijn of andere lichamelijke klachten
Steeds meer kinderen krijgen al op jonge leeftijd last van stress. Langdurige stress is slecht voor een kind. Het heeft veel nare gevolgen, zoals meer kans op depressies en lichamelijke ziektes als je kind volwassen is.

Daarom is het belangrijk dat je de signalen van stress herkent bij je kind en dat er hiermee aan de slag gegaan wordt.

Je kind wordt gepest of je kind is zelf de pester. Beide situaties zijn lastig. Ik bekijk samen met jou hoe je als ouder pesten kunt voorkomen of aanpakken.

Ieder kind is weleens bang. Maar het kan zijn dat een kind heel vaak bang is of een extreme vorm van angst ervaart… Ook als er eigenlijk geen gevaar dreigt.

Het kind durft misschien niet meer naar buiten of kan niet slapen door de angst en krijgt dit hevige bange gevoel steeds opnieuw.
Vaak komen lichamelijke signalen voor, zoals: zweethanden, een rood hoofd krijgen, vlekken in de nek, veel naar het toilet moeten, hartkloppingen, hoofdpijn, buikpijn, misselijk zijn, diarree of overgeven.

Naast deze lichamelijke reacties zijn er ook gedragsmatige reacties die kunnen wijzen op faalangst.
Een kind met concentratieproblemen kan moeilijk zijn aandacht bij een taak houden of langere tijd met een opdracht bezig zijn. De één wiebelt in de klas op zijn stoel, de ander rommelt in zijn la of staart naar buiten tijdens de les. Als kinderen zich niet goed kunnen concentreren, kan dat gevolgen hebben voor de schoolresultaten.
Hoogsensitieve kinderen hebben moeite met het verwerken van prikkels. Vaak wordt gedacht dat deze kinderen angstig of lastig zijn, maar in werkelijkheid zijn ze gevoeliger en denken ze langer over dingen na. Ze hebben meer tijd nodig om alles wat ze zien, horen of voelen te verwerken.

Een hoogsensitief kind raakt makkelijk overspoeld door emoties.
Een scheiding is een verlies voor kinderen. Ze verliezen niet alleen de aanwezigheid en samenhorigheid van het gezin, maar ze verliezen ook vaak minder zichtbare dingen zoals papa die vroeger elke avond voorlas, mama die hen elke ochtend knuffelde voor het naar school gaan, vriendjes die vroeger in dezelfde straat woonden, opa die hen vroeger kwam ophalen na school terwijl ze nu in de naschoolse opvang moeten blijven…

Het is heel normaal dat kinderen daar intens op reageren. Ze zijn boos, verdrietig of eerder angstig.
Temperamentvolle kinderen zijn intense, gevoelige en opmerkzame kinderen die een sterke eigen wil hebben. Dit zijn prachtige eigenschappen, en zelfs eigenschappen die we in volwassenen vaak erg waarderen, maar die we bij kinderen vaak maar lastig vinden.

Sterke wil: Als jouw kind een idee of overtuiging heeft, brengt niets hem of haar daar nog vanaf. Een gevoeilig iets dat voor ons een kleinigheid lijkt, kan heel veel impact hebben op je kind.

Intens: Alles is véél bij een temperamentvol kind. Héél blij, héél verdrietig, heel teleurgesteld en heel enthousiast.

Opmerkzaam: Een subtiel detail ontgaat je kind niet. Je kind heeft alles precies in de gaten, ook hoe jij je voelt.

Waar kan ik mee helpen?

Een laag zelf­beeld

Hoe herken je het? Je kind

 • praat negatief over zichzelf
 • vraagt veel bevestiging
 • heeft moeite met kritiek
 • heeft moeite om voor zichzelf op te komen
 • vindt het moeilijk om compli­menten te ont­vangen
 • heeft vaak buik­pijn, hoofd­pijn of andere lichame­lijke klachten
Kinder- en gezinscoach Martine's favoriete mascotte

Martine's aanpak

De belangrijkste pijlers van mijn werkwijze als kindercoach

Stap 1

Intakegesprek met de ouder(s) (en kind)

Afhankelijk van de situatie is het beter om het intake gesprek alleen met de ouders te doen. Dit om te voorkomen dat het kind extra wordt belast.

Stap 2

Kennismakingsgesprek met het kind

Afhankelijk van de leeftijd wordt dit op een speelse manier gedaan. De bedoeling is om het kind te laten wennen aan mij als coach.

Stap 3

Start van het coaching traject

Getuigenissen van ouders